برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

درباره‌ی ما

مجموعه طراحی تئاتر

تئاتر و هنر نمایش قدمت زیادی دارد و بررسی سیر تکامل آن در تاریکیِ تاریخ کار دشواری است. می توان گفت آنچه تا کنون به عنوان خاستگاه نمایش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است عموماً بر پایه‌ی نظریه استوار است تا مستندات دقیق و شفاف تاریخی و علمی؛ در این میان مطالعات دیداری تئاتر نیز از این قاعده مستثنا نیست و پژوهش در این بخش آن هم از منظر تاریخی نیاز به مطالعه و بررسی دقیق دارد. جلوه‌های دیداری تئاتر، از اولین‌ رویدادهای باقیمانده در طول تاریخ تئاتر گرفته تا دوران معاصر، پیوسته دست خوش تکامل و تغییر بوده است، این تحولات به روش‌های گوناگونی صورت گرفته و «مجموعه طراحی تئاتر» برای نخستین بار در تلاش است تا به صورت تخصصی به خوانش سیر تکامل، ویژگی‌ها و تغییرات این بخش از تئاتر بپردازد؛ ازاین رو، تلاش می‌کند رویکردها و نظریه‌های غالب در این حوزه را بررسی کند و در اختیار شما قرار دهد. بدیهی است که گستردگی موضوع کار را برای این مجموعه دشوار خواهد کرد اما تلاش می‌شود با رویکردی تاریخی-تحلیلی به مباحثی پرداخته شود که تا کنون به صورت علمی و تخصصی مورد بررسی و واکاوی قرار نگرفته‌اند.

مجموعه‌ی طراحی تئاتر کار خود را از تابستان ۱۴۰۰ آغاز کرده و برای نخستین‌بار در ایران، با تمرکز بر ویژگی‌های دیداری تئاتر به تولید محتوا در این زمینه پرداخته است. این مجموعه در حال حاضر از چهار کارگروه ایران، غرب، رویداد و طراحان‌تئاتر تشکیل شده است.

اعضا:

سردبیر و مدیر مسئول: مصطفا مرادیان
ویراستار و پژوهش‌گر: رضا صادری
پژوهشگران: پرستو دادخواه تهرانی، کیمیا فتاح‌، مهدیه عزیزمحمدی، پگاه زمانی، مهدیس ذکایی، رضا صادری
گرافیست‌ها: محمدرضا آراسته، زهرا دوست
کارشناس سورس و امنیت: محمدالسعید صدرالدّین
پشتیبان فنی و کارشناس سئو: سیدطه صداقت