برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

سخن مدیر مسئول، مصطفا مرادیان

در تئاتر، ویژگی‌های بصری اجرا همواره مورد توجه هنرمندان این عرصه بوده است. از همین رو، شرح و بسط این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد.در چند سال اخیر پژوهش‌های قابل توجهی در حوزه‌ی تئاتر و اجرا انجام شده، اما مطالعات دیداری تئاتر از نظرها دور مانده است. «مجموعه طراحی تئاتر» تلاش می‌کند به مطالعه و معرفی این بخش بپردازد. اعضای این مجموعه متشکل از دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های «تهران»، «هنر تهران»، «هنر و معماری پارس» و «سوره‌ی تهران» است.

مصطفا مرادیان
مدیر مسئول

وبسایت مصطفا مرادیان – مدیر مسئول مجموعه طراحی تئاتر 

https://mostafamoradian.com

: Official Google Resume

https://g.co/kgs/MzwjYE