برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

بانی کریستی

بانی کریستی، طراح صحنه و لباس اسکاتلندی است. او در کالج مدرس (madras)  و مدرسه مرکزی هنر لندن تحصیل کرده است و برنده چهار جایزه اولیویر(olivier awards)است.
کریستی اغلب تلاش دارد، زاویه نگاه مخاطب را با زاویه نگاه و فضای ذهنی قهرمان داستان منطبق کند. او سعی می کند دنیای مختص هر نمایش را پیدا کند و نسخه‌های متعددی از وجود درونی شخصیت اصلی داستان ارائه دهد . در هر اثر، نخست جنبه‌ی روانشناسی اثر و متن را بررسی و سپس طراحی فضا و صحنه را انجام میدهد.

برای مشاهده هر اثر روی آن کلیک کنید