تکیه بی‌دولت

ناصرالدین شاه قاجار شیفته ی دیده شدن بود. این را می‌توان از عکس‌های به جامانده از او دریافت کرد. از خود پرتره می‌کشید، عکس می‌گرفت و به نقاشان دربار سفارش نقاشی می‌داد. روزنامه خاطرات می‌نوشت و کم‌اهمیت‌ترین رویدادهای روز را یادادشت می‌کرد تا به عنوان انسانی منحصر‌به‌فرد بر نوک قله‌ی ایران جولان دهد و خود …

بیشتر بخوانید