برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

رابرت ویلسون

رابرت ویلسون پس از تحصیل در مدارس محلی، در دانشگاه تگزاس در رشته مدیریت بازرگانی تحصیل کرد. او در سال ۱۹۶۳ برای تغییر رشته و تحصیل در رشته هنر و معماری در انستیتوی پرات بروکلین به نیویورک رفت. ویلسون برای پرورش و پرداخت تصاویر، طراحی می کند. او کار خود را معماری صحنه می‌داند‌ و در آثارش، همه چیز ریتم و ساختار مخصوص خودش را دارد و تمام این ها با یکدیگر مانند بخش هایی طبقه بندی شده و شفاف در یکجا قرار گرفته و لایه بندی می شوند. آن ها می‌توانند مستقل از هم باشند اما در انتها در یک ساختار قرار می‌گیرند. همچنین برای او، نور و نورپردازی اهمیتی ویژه دارد. او معتقد است که نورپردازی بخشی از معماری اثر و ساختارمند است و بدون نور، فضایی نیز نخواهد بود.

برای مشاهده هر اثر روی آن کلیک کنید