برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

برایس کاتلر

معرفی و پژوهش: مهتا فروزنده

بررسی: پگاه زمانی

برایس فارغ التحصیل دانشگاه کارنگی‌ملون است و در حال حاضر در همین دانشکده تدریس می‌کند. او در مقطع راهنمایی (مدرسه هنر) رشته بازیگری را برای ادامه تحصیل انتخاب کرد اما به توصیه استادانش، پذیرفت که طراحی صحنه انتخاب بهتری برایش است. او در مدرسه با افراد زیادی به واسطه تخصصشان ارتباط برقرار کرده و به دلیل سفرهای پدرش به نیویورک تئاترهای زیادی تماشا می‌کرد. برایس کاتلر از بنیان گذاران شرکت فضای سوم (تئاتر سیاسی) بوده و همچنین پیوسته به دنبال خلق فضای تجربی در تئاترهای اجتماعی است.

او معتقد است یک طراح صحنه خوب، کسی است که ریسک کند، ساختار‌ها را تغییر دهد، حد و مرزها را رد کند و از زوایای دیگر به موضوعات نگاه کند. از نظرات خاص برایس کاتلر این است که او تئاتر را یک سلاح سیاسی می‌داند.

فارغ التحصیل دانشگاه کارنگی ملون است و در حال حاضر در همین دانشکده تدریس می‌کند. در مقطع راهنمایی (مدرسه هنر) رشته بازیگری را برای ادامه تحصیل انتخاب کرد اما به توصیه استادانش، طراحی صحنه انتخاب بهتری برای او بود. او در مدرسه با افراد زیادی به واسطه کارشان ارتباط برقرار کرد و به دلیل سفرهای پدرش به نیویورک، تئاترهای زیادی تماشا می‌کرد. او از بنیان گذاران شرکت فضای سوم (تئاتر سیاسی) است، او همچنین به دنبال خلق فضای تجربی در تئاترهای اجتماعی است.

برایس معتقد است یک طراح صحنه خوب، کسی است که ریسک کند و ساختار‌ها و حد و مرزها را رد کند و از زوایای دیگر به موضوعات نگاه کند. او همچنین تئاتر را یک سلاح سیاسی می‌داند.

برای مشاهده هر اثر روی آن کلیک کنید