برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

کریستف مارتالا

او در ارلنباخ در نزدیکی زوریخ به دنیا آمد. در دهه هفتاد و هشتاد به عنوان نوازنده تئاتر در صحنه‌های مختلف آلمانی‌زبان کار‌کرد. ویژگی آثار او در ترکیب موفقیت‌آمیز آهنگ های کلامی و موسیقی، کلمات و نت‌ها، گفتار و آواز است که حاصل یک تجربه‌ زیسته و پیشینه‌ی اصیل است. اولین علاقه مارتالر، موسیقی بود، سپس به دنبال بازیگری و کارگردانی تئاتر رفت‌.

ایستگاه‌ها، اتاق‌های انتظار و کافه‌ها مکان‌هایی هستند که کریستوف مارتالر با جزئیات پرداخته و پر دامنه و مفصل  آن‌ها را بررسی و سپس به مکانی برای صحنه قهرمانان تبدیل می‌کند. او بدون هیچ بدبینی، ماهیت ابدی انسان را به همراه خواسته‌ها، رویاها و آرزوهای او به مخاطب نشان می‌دهد.

کریستف مارتالر در سبک تئاتر آوانگارد، مانند اکسپرسیونیسم، دادائیسم و ابزورد فعالیت می‌کند.

برای مشاهده هر اثر روی آن کلیک کنید