برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

کولین ریچموند

اگر اثری را به عنوان مدل در مقیاس کوچک نسازم، واقعا نمی توانم به اشخاص دیگر در مورد اجرای آن با اطمینان «اگر اثری را به عنوان مدل در مقیاس کوچک نسازم، واقعا نمی‌توانم با اشخاص دیگر در مورد اجرای آن با اطمینان صحبت‌کنم.» کولین ریچموند، طراح صحنه و لباس معاصر تئاتر در سراسر بریتانیا، ایرلند و دیگر کشورهاستاو در بالیمانی (Ballymoney) ایرلند شمالی به دنیا آمد، بزرگ شد و اکنون در جنوب لندن زندگی می‌کند.

این هنرمند برای اجرای پروژه‌های خود در ابتدا مقید به ساخت ماکت اولیه به صورت دستی، فیزیکی و در مقیاس کوچک است. در قدم بعدی بسته به نوع کمپانی که در آن شروع به کار کرده‌است، بعضاً مدل را در نرم افزار اجرا کرده و نورپردازی صحنه را به آن اضافه می‌کند. کولین به خوبی می‌تواند بگوید هر مدل با نسخه کوچک، در ابعاد واقعی چه اندازه‌ای می‌تواند باشد. او معتقد است تئاتر یک تجربه مشترک است؛ بنابراین با این روش، همه اعضای تیم از کارگردان و بازیگر گرفته تا طراح رقص به خوبی به چگونگی قرارگیری و برنامه‌ریزی روی صحنه آگاه می‌شوند.

صحبت کنم.》کولین ریچموند، طراح صحنه و لباس معاصر تئاتر در سراسر بریتانیا، ایرلند و دیگر کشورهاست. او در بالی مانی (Ballymoney) ایرلند شمالی به دنیا آمد، بزرگ شد و اکنون در جنوب لندن زندگی می کند.

این هنرمند برای اجرای پروژه‌های خود مقید به ساخت ماکت اولیه به صورت دستی، فیزیکی و در مقیاس کوچک است. سپس بسته به نوع کمپانی که در آن شروع به کار کرده است، بعضاً  مدل را در نرم افزار اجرا کرده و نورپردازی صحنه را به آن اضافه می کند. کولین به خوبی می تواند بگوید هر مدل با نسخه کوچک،  در ابعاد واقعی چه اندازه ای  می تواند باشد. او معتقد است تئاتر یک تجربه مشترک است؛ بنابراین با این روش، همه اعضای تیم – از کارگردان و بازیگر گرفته تا طراح رقص – به خوبی به چگونگی قرار گیری و برنامه ریزی روی صحنه آگاه می شوند.

برای مشاهده هر اثر روی آن کلیک کنید